Thư ngỏ

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ của Công Ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất (gọi tắt là “KTVN”) và cho chúng tôi có cơ hội để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

Chúng tôi rất lấy làm vinh dự và cảm ơn Quý Công ty đã tạo điều kiện để găp gỡ và trao đổi chi tiết nội dung dịch vụ. Với những nội dung đã trao đổi, chúng tôi hân hạnh gởi Thư báo giá cung cấp dịch vụ. Thư báo giá kèm theo đây lời giới thiệu ngắn về KTVN cũng như nội dung chi tiết dịch vụ bao gồm phạm vi công việc, nhân sự thực hiện và phí dịch vụ tương ứng.

Chúng tôi tin rằng Thư báo giá này sẽ chứng thực cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Quý vị về nội dung:

  • Nhân sự thực hiện dịch vụ với chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao: Nhân sự thực hiện dịch vụ này có kinh nghiệm chuyên ngành và tính cẩn trọng cần thiết. Với nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, phong cách làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng được mong đợi của Quý vị trong việc cung cấp dịch vụ này.
  • Chất lượng và tiện ích: Dịch vụ sẽ được thực hiện với sự cam kết chất lượng trong suốt quá trình tiến hành và thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chỉ ra những vấn đề cũng như những giải pháp tương ứng nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý của doanh nghiệp thông qua nội dung của Thư quản lý được lập khi hoàn thiện dịch vụ.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của Quý Công ty về nội dung của Thư báo giá này và rất mong được thảo luận chi tiết hơn để có thể đáp ứng các yêu cầu của Quý Công ty một cách hiệu quả nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể thực hiện. Nếu có bất cứ yêu cầu gì về nội dung của báo giá này hay yêu cầu thêm bất cứ thông tin gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (+84) 35178 670 hoặc (+84) 908 204 523.

Trân trọng

Đại diện cho Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nhất

Nguyễn Nhân Bào

(Đã ký)

Giám Đốc

slide0002

Tin nổi bật

DANH SÁCH KỂM TOÁN VIÊN (new)
Cập nhật chính sách thuế 2020(new)
Thông tư 202 ngày 22/12/2014 Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Công văn số: 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BỘ TÀI CHÍNH (new)
Báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ