BAN LÃNH ĐẠO

TRỤ SỞ CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH
Ông Nguyễn Nhân Bào 
Giám đốc                                             Kiểm toán viênThạc sĩ Quản trị Kinh doanhIMG_2402 Sinh năm 1975Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Capital – Hoa Kỳ từ năm 2006); Cử nhân Kiểm toán Kế toán (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ năm 1997); Cử nhân Luật Kinh tế (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2000); Kiểm toán viên Quốc gia từ năm 2000.Quá trình công tácTừ 2005 đến 2009: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC): Thành viên Ban Kiểm soát. Phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát các đối tượng về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán.Từ 2005 đến nay: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nhất (KTVN) – Thành viên của Hiệp Hội Kế Toán và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAF): Người sáng lập kiêm Giám đốc. KTVN, một công ty độc lập chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp.Từ 2010 đến nay: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Việt Nhất (VICE): Người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT. VICE, công ty tư vấn và đào tạo chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và đào tạo.
 
Bà Trần Thị Tuyết Minh  
Phó Giám Đốc                                     Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Kiểm toán viên
Sinh năm 1985Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ năm 2010); Cử nhân Kiểm toán Kế toán (Đại học Kinh tế – Luật TP. Hồ Chí Minh từ năm 2007); Kiểm toán viên Quốc gia từ năm 2011.Quá trình công tácTừ 2007 đến nay: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nhất (KTVN) – Thành viên của Hiệp Hội Kế Toán và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAF). Phụ trách mảng dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các đơn vị trong, ngoài nước và NGO ASIA RAINBOW
   
Bà Hồ Thị Ngọc Phượng  
Phó Giám Đốc                                     Kiểm toán viên Sinh năm 1985Cử nhân Kiểm toán Kế toán (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2010); Kiểm toán viên Quốc gia từ năm 2015. Quá trình công tácTừ 2010 đến nay: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nhất (KTVN) – Thành viên của Hiệp Hội Kế Toán và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAF). Phụ trách mảng dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các đơn vị trong và ngoài nước.
   
Trần Khánh Trúc  
Phó Giám Đốc                                    Kiểm toán viên  Sinh năm 1987Cử nhân Kiểm toán Kế toán (Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh), Kiểm toán viên Quốc gia từ năm 2017. Quá trình công tácTừ 2010 đến nay: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nhất (KTVN) – Thành viên của Hiệp Hội Kế Toán và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAF). Phụ trách mảng dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các đơn vị trong, ngoài nước và các dự án từ Đại sứ quán Nhật Bản.
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Ông Nguyễn Lam Giang  
 Giám Đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh                                                    Kiểm toán viênThạc sĩ Quản trị Kinh doanh word-image
Sinh năm 1981Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Hutech – Việt Nam từ năm 2021); Cử nhân Kiểm toán Kế toán (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ năm 2004); ), Kiểm toán viên Quốc gia từ năm 2017.Quá trình công tácTừ 2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất. Phụ trách giao dịch với khách hàng, hợp đồng; dịch vụ tư vấn quyết toán thuế; xem xét hồ sơ kiểm toán; đưa ra ý kiến kiểm toán; ký báo cáo kiểm toán.Từ 2011 đến 2013: Giám đốc Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Sáng lập Á Châu (Bán thời gian): xem xét hồ sơ kiểm toán; đưa ra ý kiến kiểm toán; ký báo cáo kiểm toán.
  
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ông Bùi Thế Dũng  
 Giám đốc Chi nhánh Hà Nội             Kiểm toán viênThạc sĩ Quản trị Kinh doanh  Sinh năm 1974Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Cử nhân Kiểm toán Kế toán (Đại học Kinh tế quốc dân). Kiểm toán viên Quốc gia từ năm 2001, Thẩm Định viên Quốc Gia.và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAFQuá trình công tácTừ 2005 đến nay: Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nhất (KTVN) chi nhánh Hà Nội – Thành viên của Hiệp Hội Kế Toán).
 Ông Nguyễn Mạnh Thắng               Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội          Kiểm toán viênThạc sĩ Quản trị Kinh doanh Sinh năm 1974Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Khoa học và Công nghệ); Cử nhân Kiểm toán Kế toán (Học viện Ngân hàng); Kiểm toán viên Quốc gia từ 2002, Thẩm định viên Quốc gia. Quá trình công tác2005-nay: Nhà sáng lập kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nhất (KTVN) chi nhánh Hà Nội – Thành viên của Hiệp Hội Kế Toán và Kiểm Toán Đông Nam Á (ASNAF).
CHI NHÁNH CÀ MAU
Ông Phan Văn Thắng
Giám đốc CN Cà Mau Cử nhân kinh tế – Đại học Tài chính Kế toán. Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Đã gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn.
 

Tin nổi bật

DANH SÁCH KỂM TOÁN VIÊN (new)
Cập nhật chính sách thuế 2020(new)
Thông tư 202 ngày 22/12/2014 Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Công văn số: 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BỘ TÀI CHÍNH (new)
Báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ