ĐÀO TẠO

 

Chúng tôi luôn tổ chức các chuyên đề đào tạo đặc biệt về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên đề được tổ chức tại văn phòng của chúng tôi hoặc văn phòng khách hàng theo nhu cầu của khách hàng. Các môn học và chủ đề đặc biệt sẽ được tổ chức như:

  • Cập nhật chính sách thuế, chế độ kiểm toán và kế toán Việt Nam
  • Lập và so sánh báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất
  • Quản trị tài chính và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
  • Kế toán dành cho cấp lãnh đạo

Tổ chức kiểm soát nội bộ doanh nghiệp về: hệ thống kế toán, tổ chức kiểm soát công nợ, chi phí

Tin nổi bật

DANH SÁCH KỂM TOÁN VIÊN (new)
Cập nhật chính sách thuế 2020(new)
Thông tư 202 ngày 22/12/2014 Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Công văn số: 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BỘ TÀI CHÍNH (new)
Báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ