Đội ngũ quản lý

TRỤ SỞ CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH
Ông Nguyễn Nhân Bào 
Giám đốcslide0001 Cử nhân kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM. Thạc sĩ kinh tế trường ĐH Capitol University (USA). Kiểm toán viên Quốc gia (CPA).  Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Đã gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn   .
 
Bà Phan Thị Thủy Tiên 
Phó Giám Đốcanhpttt Cử nhân kinh tế – Đại học Tài chính Kế toán. Cử nhân ngoại ngữ – Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Kiểm toán viên Quốc gia (CPA),Thẩm định viên Quốc gia. Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Đã hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn.
   
Ông Nguyễn Lam Giang
Phó Giám đốcslide0004 Cử nhân kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM. Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Đã trên 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn.
   
Ông Võ Văn Mạnh
Phó Giám đốc Kỹ sư xây dựng – Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Phó Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất. Đã trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn. 
 
CHI NHÁNH HÀ NỘI 
Ông Bùi Thế Dũng
Giám đốc chi nhánh Hà Nội Cử nhân kinh tế – Đại học Kinh tế quốc dân. Thạc sĩ quản lý kinh tế Học viện Nguyễn Ái Quốc. Kiểm toán viên Quốc gia (CPA),Thẩm Định viên Quốc gia. Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CACPA). Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CACPA). Đã gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn 
  
CHI NHÁNH SÀI GÒN
Bà Nguyễn Thị Mai Hương
Giám đốc CN Sài Gòn Cử nhân kinh tế – Đại học Tài chính Kế toán. Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Đã gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn.
 
CHI NHÁNH CÀ MAU
Ông Phan Văn Thắng
Giám đốc CN Cà Mau Cử nhân kinh tế – Đại học Tài chính Kế toán. Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Đã gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế – kiểm toán và tư vấn.