Kiểm tra chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính theo quy định thuế

Phạm vi dịch vụ

  • Soát xét thuế và tư vấn chứng từ kế toán phục vụ cho quyết toán thuế hàng năm của Công ty căn cứ theo các văn bản thuế hiện hành ở Việt Nam.
  • Cập nhật liên tục cho Công ty chính sách thuế mới nhất của cơ quan thuế bằng văn bản một cách kịp thời.

 Chi tiết dịch vụ

STT Phạm vi công việc Trách nhiệm KTVN Trách nhiệm khách hàng Thời gian hoàn thành dự kiến Giá phí(USD) Ghi chú
1 Các thủ tục khai báo ban đầu 1.500
1.1 Gặp cán bộ quản lý thuế địa phương để kê khai thông tin ban đầu : đăng ký chế độ kế toán, bổ nhiệm BGĐ, Kế toán trưởng (nếu có) … Thực hiện Người đại diện theo pháp luật đến gặp 1 lần (nếu cần) 01-02 ngày 200
1.2 Đăng ký thang lương bảng lương với cơ quan lao động địa phương Tư vấn và Thực hiện các mẫu kê khai Quyết định áp dụng thang bảng lương nào 01-02 tháng 200
1.3 Đăng ký BHXH, BHYT Tư vấn và Thực hiện các mẫu kê khai Ký kết các hợp đồng lao động với nhân viên, quyết định mức lương đóng BHXH, BHYT 01 tháng 200
1.4 Thông báo góp đủ vốn trong 90 ngày Kê khai Cung cấp chứng từ góp vốn 01-02 ngày 100
1.5 Đăng ký thiết kế và in ấn mẫu hóa đơn bán ra Giới thiệu nhà in và thực hiện đăng ký Quyết định lựa chọn nhà in và mẫu thiết kế hóa đơn 01-02 tháng 500
1.6 Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người VN và người nước ngoài Kê khai Cung cấp thông tin theo mẫu 01-02 tháng 300 <15 nhân viên
2 Các dịch vụ kế toán thông thường hàng tháng 1.000/tháng
2.1 Kê khai VAT hàng tháng Kiểm tra và kê khai Nhập danh sách hóa đơn theo mẫu KTVN cung cấp Trước ngày 15 hàng tháng 100
2.2 Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng Kiểm tra và kê khai Bảng lương hàng tháng Trước ngày 25 hàng tháng 100
2.3 Tính lương, BHXH, BHYT Tính toán Cung cấp mức lương, bảng chấm công và số lượng nhân viên tham gia BHXH Trước ngày 25 hàng tháng 300 < 15 nhân viên
2.4 Kê khai BHXH, BHYT, BHTN Kê khai Cung cấp mức lương và số lượng nhân viên tham gia BHXH Trước ngày 25 hàng tháng 200
2.5 Sổ sách kế toán + kê khai thuế TNDN quý (không bao gồm kế toán kho – sản xuất – tính giá thành) Thực hiện Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ Trước ngày 25 hàng tháng 150 – 300
3 Các dịch vụ kế toán đặc biệt          
3.1 Lập hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế GTGT Soạn và hoàn tất hồ sơ hoàn thuế. Cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc. 10 ngày 7% trên tổng số tiền được hoàn.
Soạn, hoàn tất hồ sơ hoàn thuế và thực hiện trực tiếp với cơ quan thuế. Cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc. 10 ngày 11% trên tổng số tiền được hoàn.
3.1 Tư vấn xác định định mức nguyên vật liệu và phương pháp tính giá thành sản phẩm Tư vấn dựa trên thực tế sản xuất của đơn vị Bảng định mức và bảng phương pháp tính giá thành Một tuần sau khi công ty đi vào sản xuất Từ 500- đến 1000 tùy theo sự phức tạp của quy trình sản xuất
3.2 Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán và tư vấn hiệu chỉnh phần mềm phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (phần mềm song ngữ Việt – Anh, đơn vị cung cấp phần mềm có uy tín, chuyên nghiệp) Tư vấn dựa trên thực tế sản xuất của đơn vị Mô tả hoạt động kinh doanh và quy trình sản xuất của công ty Ngay khi công ty đi vào hoạt động Từ 500- đến 1000(không bao gồm phí mua bản quyền phần mềm thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp phần mềm) tùy theo sự phức tạp của hoạt động sản xuất kinh doanh
3.3 Phí đào tạo 03 nhân viên kế toán Đào tạo áp dụng phần mềm kế toán và quy trình hạch toán đã được thiết lập Cung cấp nhân sự có trình độ và chuyên môn phù hợp (tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, trình độ tối thiểu là cao đẳng) Từ 01-02 tháng tùy theo khả năng của nhân viên kế toán 150/người  học tại văn phòng KTVN200/người nếu học tại văn phòng khách hàng. Chương trình do KTVN thiết kế
3.4 Tư vấn trực tiếp bằng tiếng Anh Khi có yêu cầu 50 USD/giờ
3.5 Cử nhân viên kế toán làm việc tại văn phòng của công ty 02 ngày/tuần 200 USD/tháng Phụ thu

Lưu ý:

1/ Giá phí dịch vụ hàng tháng cố định trong 06 tháng đầu thực hiện. Bảng phí này sẽ được điều chỉnh theo sự phát triển của khối lượng công việc và quy mô khách hàng.

2/ Giá phí này chưa bao gồm chi phí phương tiện đi lại, cụ thể như sau :

  • Trong thành phố HCM : miễn phí
  • Các tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai, Long An: 50 USD/lần hoặc thanh toán thực tế theo hóa đơn taxi.

3/ Đối dịch vụ kế toán hàng tháng, mỗi tháng KTVN sẽ cử nhân viên 01 đến 02 lần, đến đơn vị thu thập chứng từ gốc để thực hiện sổ sách kế toán.  Công việc kế toán sẽ được thực hiện tại văn phòng KTVN, sau đó sẽ gửi trả chứng từ và báo cáo về cho đơn vị.

Địa điểm thực hiện

Tại Văn phòng trụ sở chính của Quý Công ty.